>Firma
 
>Katalóg
 
>Zoznam náhradných dielov
 
>Služby a predaj
 
>Novinky a oznamy
 

Komunikátory, dorozumievacie zariadenia

Cítite sa vo výťahu v bezpečí? Pokiaľ je vo výťahu nainštalovaný systém obojsmernej núzdovej komunikácie ATEUS® - LIFT Plus, sú vaše obavy úplne zbytočné.

ATEUS® - LIFT Plus rieši potrebu komunikácie obsluhy výťahu s centrálou serviskej organizácie v prípade núdze. Po stlačení tlačitka ALARM na riadiacom panely výťahu, dorozumievacie zariadenie automaticky nadviaže spojenie prostredníctvom pevnej linky, linky pobočkovej telefónnej ústredne alebo pomocou GSM brány s nepretržitou servisnou službou. Zariadenie informuje obsluhu výťahu o vyrozumení servisnej organizácie, prípadne sa identifikuje hlasovou správou. Dorozumievacie zariadenie môže byť naprogramované pomocou telefonickej linky alebo zo strojovne výťahu.

Systém ATEUS® - LIFT Plus je vhodný ako pre tiesnové spojenie jedného výťahu, tak aj pre objekty s viacerými výťahmi - umožňuje prepojiť až 8 kabín na jednu telefónnu linku, komunikovať so strojovňou, blokovať pojazd kabíny, hlásenie poschodí, simuláciu gongu...

Komunikátor:

 • Splňuje normu ČSN EN 81-28
 • Ľahká inštalácia
 • Plne automatizované funkcie
 • Handsfree prevedenie
 • Automatické vytáčanie až 6 čísel
 • Ochrana proti nechcenému alebo zlomyselnému volaniu
 • Napájane iba z telefónnej linky
 • Overená kvalita
 • Možnosť pripojenia VTS/GSM/pobočkovú ústredňu
 • Dohľadové centrum

Doplnkové produkty:

 • Prepojenie až 8 kabín
 • Komunikácia kabína => strojovňa
 • Hlásič poschodí
 • Blokovanie pojazdu kabíny

Nové hlasové menu:

 • Ľahšie programovanie
 • Kontrola naprogramovaných hodnôt

Priebeh komunikácie v prípade núdze

ATEUS® - LIFT Plus

 • Ľahká inštalácia
 • Plno automatizované funkcie
 • Handsfree prevedenie
 • Automatické opakované vytáčanie až 6 telefónnych čísel
 • Napájanie iba z telefónnej linky - nie je nutný žiadny zdroj energie
 • Možnosť nahratia vlastnej hlášky dĺžky až 30 sekúnd, napr. o umiestnení výťahu ("Spojujem Váš hovor so servisnou organizáciou, volá výťah z 2N Telekomunikácie a.s., Modranská 456, Žilina")
 • Hláška "Čakajte prosím, prebieha volanie" už v základnej verzii
 • Modul spínač pre ovládanie ďaľších 3-och zariadení
 • Možnosť programovania po telefónnej linke
 • Automatické "kontrolné volanie" každé 3 dni
 • Optické zobrazenie stavu komunikácie - dve LED diódy
 • Ochrana proti nechcenému alebo zlomyselnému volaniu
 • Preverená kvalita
 • Použitie po celom svete

schéma komunikácie komunikatora ATEUS® - LIFT Plus
Hlásič poschodí nie je výrobok určený iba k hlasovej identifikácií poschodí, v ktorom výťah zastavil. K jeho ďaľším funkciám patrí, napríklad, možnosť hlásiť prevádzkové stavy ako "Výťah je preťažený", "Dvere sa otvárajú" alebo iné, podľa priania zákazníka. Všetky správy sa dajú prehrávať vo viacerých jazykoch. Kompletná konfigurácia pomocou PC - samostatne dodávanźý CD-ROM s programom a hlásením v čestine, nemčine, francúzčine, ruštine a slovenčine.

Schéma zapojenia viacerých výťahov

ATEUS® -LIFT Connect 1/4, 1/8

 • Možnosť prepojenia až 8 komunikačných zariadení na 1 telefónnu linku
 • Možnosť komunikácie medzi strojovňou a kabínou výťahu
 • Obsahuje vlastné záložné batérie
 • Plne automatizovaná prevádzka

ATEUS® -LIFT PZ

 • Komunikácia medzi strojovňou a kabínou výťahu aj pri výpadku napätia alebo pri prerušení linky VTS
 • Ľahšie programovnie DZ

ATEUS® - Contact Manager
Systém diaľkového monitorovania

Systém diaľkového monitorovania ATEUS® - Contact Manager pre výťahy je účinné riešenie pre sledovanie všetkých volaní z výťahového komunikátora.

 • Alarmové volania
 • Chybové volania
 • Pravidelné testovanie volania

Systém diaľkového monitorovania

 • Integrovná databáza poločností, zákazníkov, regiónov a miest
 • Záznam prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov
 • Automatizovaná prevádzka

 

EXIS Žilina s.r.o. 2008
Dizajn a riešenie - © Komplexreal s.r.o.
VALID CSS | VALID HTML